Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej przy współpracy z kołami naukowymi z innych warszawskich uczelni, takich jak: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Spotkania organizowane w ramach Forum adresowane są do studentów i mają na celu pokazanie jak wygląda praca w audycie i w konsultingu.

Organizowane wydarzenia mają zainteresować studentów potencjalnymi ścieżkami kariery w tych branżach. Niezwykle ważnym celem, jaki stawiamy sobie przy organizacji MFAK jest kwestia wysokiego poziomu merytorycznego oraz konkretnej wiedzy, która zostanie przekazana studentom podczas spotkań.

Na wsparcie merytoryczne możemy liczyć ze strony naszego głównego patrona – organizacji ACCA, czyli największą na świecie organizację zrzeszającą najlepszych specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości.

 

Koordynator projektu:

Michał Bartoszek

michal.bartoszek@knsg.uw.edu.pl

 

Historia projektu

Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu jest organizowane przez KNSG UW od 2013r. Dotychczas miały miejsce następujące prelekcje:

 

Od koszyka do portfela, czyli audyt spółek z sektora retail i e-commerce. Witold Czyż, własna działalność gospodarcza

Show me the money. Consulting Strategiczny – czy to dla mnie. Paweł Suliński, Hitachi Data Systems

Finansista-Detektyw, czyli najczęstsze błędy w sprawozdaniach finansowych. Justyna Zakrzewska, członek Rady ACCA w Polsce

Świat według GAAP – praktyczny przewodnik po świecie audytu zewnętrznego. Cezary Ostrowski, własna działalność gospodarcza

Nie drażnij lwa… - czyli audyt w sektorze bankowym. Małgorzata Lorenz, ING Bank Śląski S.A.

 

 

 

 

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.