Organizacje Partnerskie

 

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW chętnie podejmuje się współpracy z innymi organizacjami studenckimi. Jesteśmy pomysłodawcami i założycielami platformy wspierającej przepływ informacji pomiędzy ekonomicznymi kołami naukowymi z całej Polski, jednakże jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi organizacjami.

Współpraca może zarówno obejmować bezpośrednie partnerstwo przy realizacji projektów, jak i wsparcie logistyczne lub marketingowe interesujących i wartościowych przedsięwzięć dla studentów, które są autorskimi projektami partnerskich organizacji. Z przyjemnością wspieramy w szczególności przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie wiedzy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacjom partnerskim użyczamy własnych kanałów promocji oraz przestrzeń plakatową na naszej uczelni.

Samorząd Studentów WNE

Samorząd Studentów WNE realizuje zadania związane z reprezentowaniem interesów studentów WNE przed władzami uczelni. Organizacja prowadzi czynny udział w pracach komisji regulaminowych i dydaktycznych. Czuwa nad prawidłowym rozdzielaniem stypendiów oraz przyznawaniem wyjazdów studentów na studia zagraniczne, a także bierze aktywny udział w pracach Rady Wydziału, gdzie dyskutowane są sprawy dotyczące przyszłości studiów i dokonywane są wybory władz WNE. Samorząd Studentów WNE odpowiada też za życie kulturalne Wydziału. Jest między innymi organizatorem corocznego wyjazdu integracyjnego do Sulejowa. KNSG UW współpracuje z Samorząd przede wszystkim w zakresie promocji studiów na WNE UW oraz realizuje wspólnie projekty edukacyjne.

Strona internetowa: www.samorzad.wne.uw.edu.pl

SKN Rachunkowości SGH

SKN Rachunkowości jest organizacją działającą przy Szkole Głównej Handlowej. Misją Koła jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy członków organizacji w zakresie rachunkowości. SKN Opteam corocznie organizuje cykl warsztatów Project: Accounting, w którym uczestniczą również członkowie KNSG UW. Nasza współpraca obejmuje przede wszystkim organizację Międzyuczelnianego Forum Audytu i Konsultingu.
 
 
Strona internetowa: www.sknrachunkowosci.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Progress

SKN Progress jest kołem naukowym działającym na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to jedna z najstarszych i największych tego typu organizacji na tej uczelni. Organizacja działa przy Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń. Projekty Koła coraz częściej wykraczają daleko poza mury katedry i wydziału i często mają zasięg ogólnopolski. Jednym z takich projektów jest Progress Accounting Competition, który jest ogólnopolskim konkursem z zakresu rachunkowości. Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW ma przyjemność wspierać tę inicjatywę w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie organizujemy również Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych. 
 

Strona internetowa: www.progress.org.pl

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.