Podział województwa mazowieckiego - błąd społeczny i ekonomiczny?

Podział Mazowsza jest sprawą szeroko dyskutowaną w kręgach politycznych oraz ekonomicznych. Członkowie naszego Koła postanowili przyłączyć się do dyskusji, dlatego w lutym br. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostało przeprowadzone badanie opinii studentów Uniwersytetu Warszawskiego na temat proponowanego podziału województwa mazowieckiego.

 Badanie zostało przeprowadzone w ramach Konferencji "Podział województwa mazowieckiego - błąd społeczny i ekonomiczny?", która odbyła się 16 marca 2016r. w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas konferencji swoją opinią oraz przeprowadzonymi analizami w sprawie podziału Mazowsza podzielili się naukowcy i eksperci z warszawskich uczelni, m.in. prof. dr hab. Krzysztof Opolski oraz dr Piotr Modzelewski, a także przedstawiciele jednostek administracyjnych, w tym marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego przez KNSG badania, dostepnymi tutaj oraz z wystąpieniami konferencyjnymi dostępnymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego mazovia.pl.

 

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.