Click here for English version

Ruszyło wydarzenie Konferencji na Facebooku!
Zaznacz "weź udział" aby być na bieżąco z aktualnościami i aktualizacjami harmonogramu. Nie zapomnij się zarejestrować za pomocą formularza zamieszczonego w opisie. Wstęp wolny.

 ***

W październiku 2018 r. odbędzie się III Konferencja Studentów WNE. W imieniu organizatorów - Władz Wydziału oraz Koła Naukowego Strategii Gospodarczej mamy zaszczyt zaprosić Studentki i Studentów WNE do uczestnictwa w Konferencji w roli prelegenta.


Termin: 19 października 2018 r.

Cel: Umożliwienie studentom prezentacji swoich prac dyplomowych oraz wyników prowadzonych przez nich badań przed pracownikami naukowymi WNE, zaproszonymi pracodawcami oraz innymi studentami. Konferencja ma łączyć studentów i absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych z rynkiem pracy oraz dać możliwość prelegentom postawienia pierwszych kroków na naukowej ścieżce kariery. Zapraszając przedstawicieli świata biznesu oraz nauki pragniemy aby Konferencja stała się wizytówką naszego wydziału.

Dla kogo: Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób prowadzących badania w ramach seminariów licencjackich oraz magisterskich, a także przygotowujących projekty zaliczeniowe z przedmiotów realizowanych podczas toku studiów.

Forma: Podział na bloki tematyczne, w ramach których zostaną wygłoszone referaty studentów, koreferaty kadry naukowej oraz wykład zaproszonego gościa. Po każdym bloku odbędzie się dyskusja z udziałem audytorium. Wyłonione zostaną przez Komitet Naukowy najlepsze prace z każdego bloku tematycznego.

Korzyści: Udział w Konferencji daje możliwość zdobycia doświadczenia na naukowej ścieżce kariery oraz stanowi okazję do zaprezentowania się przed przyszłym pracodawcą (obecność przedstawicieli Rady Pracodawców oraz Komitetu Naukowego Konferencji) oraz innymi studentami Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla uczestników Konferencji przewidziane są:

  • certyfikaty poświadczające czynne uczestnictwo w Konferencji
  • nagrody rzeczowe, możliwość zdobycia praktyk/stażu/pracy u wymarzonego pracodawcy
  • publikacje najlepszych prac w magazynie To Zależy


Zgłoszenia: Nabór prac odbywa się w dwóch turach. W formularzu należy podać m.in. dane osobowe, tytuł pracy oraz abstrakt (na etapie rejestracji nie jest wymagane przesłanie treści artykułu i prezentacji)

Rejestracja odbędzie się w dwóch turach

  • pierwsza tura (dla osób broniących się w lipcu): do 9 lipca
  • druga tura (dla osób broniących się we wrześniu): do 28 września.

Każdy prelegent będzie musiał przesłać pracę w formie artykułu (10-15 stron) oraz prezentacje (ok. 15 min.). Szczegółowe wytyczne i harmonogram nadsyłania prac zostanie podany do wiadomości zakwalifikowanym uczestnikom. Ze względu na duże zainteresowanie poprzednimi edycjami Konferencji komitet organizacyjny zastrzega prawo do selekcji prac.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.
We have just launched the Conference event on Facebook!
Choose "going" to be up to date with news and schedule updates. Don't forget to fill the form linked in the description to attend the Conference. Entrance is free of charge.

 ***

The III WNE Students’ Conference will take place on October 19th, 2018. It is organised by the Faculty Authorities and Student Association of Economic Strategy, University of Warsaw (Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego - KNSG UW). We are honoured to invite you – the members of WNE (the Faculty of Economics) to take part in the Conference as the speakers.


Date: October 19th, 2018.

Purpose: The purpose of the Conference is to give students the opportunity to present their dissertations and the results of conducted researches in front of the members of the faculty, guests invited from the most competitive companies and other students. The Conference’s goal is to connect students and graduates of the Faculty of Economic Sciences with the labour market and give them the chance to take their first steps on their scientific career paths. By inviting the faces known from business and financial world, we want the Conference to become the showcase of our faculty.

For whom: The conference is targeted mainly at students who conduct researches within the the framework of proseminar, and also to the students who prepared their final papers from attended courses.

Structure: The Conference will be split into separate parts, including speeches conducted by students, followed by the debates with the present auditorium participants and commentary by a member of the faculty, and the speeches of the invited guests. The best works from each block will be selected by the Scientific Committee.

Benefits: Taking part in the Conference gives the opportunity to gain experience on the scientific career paths and provides the chance to present yourself in front of the future potential employers (the Employers' Council and the Scientific Committee) and other students of the University of Warsaw.

The participants of the Conference will be provided with:

  • the certificate of active attendance
  • prizes and the opportunity to get an internship/job with the best employers
  • publication of the best dissertation works in To Zależy magazine redacted by The Student Association of Economic Strategy.


Registration: There are two rounds of registration. The form should include personal data, title and summary of the thesis (at this stage it is not required to send the article nor the presentation).

Two rounds of the registration:

  • the first one - intended for students defending their theses during the summer session - until 9th of July
  • the second one - intended for students defending their theses during autumn session - until 28th of September.

Each speaker will have to submit the article (10-15 pages) and the presentation (about 15 minutes long). Detailed guidelines and time schedule will be provided to the qualified participants. Due to the great interest in the previous editions, the organizing committee reserves the right for the selection of the submissions.

Contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do not hesitate to contact us.

 

 

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.