DELab UW delab logo

DELab (Digital Economy Lab, czyli Laboratorium Gospodarki Cyfrowej) łączy różne dyscypliny i środowiska naukowe, by wspólnie działać na rzecz nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Misją DELab jest określenie warunków, w których nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne najlepiej działają na rzecz człowieka i całych społeczeństw, a dzięki temu efektywnie pracują na wzrost gospodarczy i wzmocnienie więzi społecznych. DELab organizuje wykłady, seminaria i odczyty na tematy związane z problemem styku nowych technologii, ekonomii i współczesnych form życia społecznego (DELab Talks), a także wspiera współpracę pracowników, studentów UW ze środowiskiem biznesu, organizacjami pozarządowymi i samorządami w celu efektywnego wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego UW.

Facebook: www.facebook.com/DELabUW
Strona internetowa: www.delab.uw.edu.pl

 

Fundacja Rozwoju Zawodowego "Quantitative Finance" quantitative logo

Fundacja Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance" powstała jako odpowiedź na wzrost popularności nowoczesnego, ścisłego podejścia do rynków finansowych quantitative finance – dziedziny obejmującej inżynierię finansową, zarządzanie ryzykiem i metody ilościowe w ekonomii. Fundacja pragnie ustanowić współpracę pomiędzy innowacyjnymi pracodawcami oraz studentami i absolwentami kierunków ścisłych, którzy pragną rozwijać się zawodowo w quantitative finance. Cel ten Fundacja realizuje m.in. poprzez wsparcie i koordynację projektów Spotkania z praktykami rynku oraz L(a)unch your career, które oferują młodym osobom możliwość poznania branży oraz coaching. Fundacja analizuje także polski rynek quantitative finance oraz prezentuje wnioski opinii publicznej.

Facebook: www.facebook.com/FundacjaRozwojuZawodowegoQuantitativeFinance
Strona internetowa: www.quantitativefinance.org.pl

Free business joomla templates