Patron
prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Profesor Krzysztof Opolski jest kierownikiem Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Jest autorem wielu publikacji z obszaru funkcjonowania organizacji w kontekście jakości, ryzyka, finansów i marketingu strategicznego. Kieruje studiami doktoranckimi na WNE i redaguje pismo Ekonomia. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, m.in. pracując w Komitecie Doradczym New Connect przy GPW, kapitule konkursu Teraz Polska, zespole ds. jakości Krajowej Izby Gospodarczej. Ponadto, jest członkiem międzynarodowej organizacji CHER, Consortium for Higher Education z siedzibą w Kassel.

Profesor Krzysztof Opolski był pierwszym Opiekunem Koło Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego. Rolę Opiekuna przekazał pierwszemu Prezesowi Koła – Piotrowi Modzelewskiemu.

 

Opiekun
dr Piotr Modzelewski


Dr Piotr Modzelewski jest Adiunktem w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest konsultantem i szkoleniowcem w licznych instytucjach publicznych w Polsce szczebla centralnego i lokalnego, a także ekspertem w zakresie bankowości i rachunkowości finansowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Współzałożyciel oraz pierwszy Prezes Koła Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego. Rolę Opiekuna Koła pełni od 2011 roku.

 

Współpraca
dr Tomasz Jeruzalski

Dr Tomasz Jeruzalski jest wykładowcą i kierownikiem Pracowni Informatycznej oraz administratorem bezpieczeństwa informacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu rozwiązań informatycznych oraz Zarządzania Projektami.  Obronił rozprawę doktorską „Systemy informatyczne a efektywność oraz skuteczność procesów administracji publicznej”. Pracował jako kierownik-koordynator projektu IT w instytucjach takich jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Informacji Społeczno–Gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Kierował projektami dotyczącymi zarówno tworzenia i wdrażania systemów transakcyjnych jak i rejestrów oraz hurtowni danych.

Jarosław Górski

Jarosław Górski jest wykładowcą akademickim na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynuje także studia podyplomowe „Marketing terytorialny” oraz „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, które realizowane są corocznie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Od 2005 roku współpracuje z Instytutem Sobieskiego w charakterze eksperta w dziedzinie gospodarki. W sposób szczególny interesuje się zagadnieniami związanymi z marketingiem terytorialnym. Od 2006 roku jest Doradcą Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, a od 2010 roku Członkiem Zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc.

Free business joomla templates