pzu

II Konferencja Studentów WNE UW

 Konferencja17WNE banner www

Drodzy Studenci,

             W październiku 2016 roku odbędzie się II Konferencja Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Jest to kontynuacja pierwszej edycji tego przedsięwzięcia, która odbyła w czerwcu ubiegłego roku. W imieniu organizatorów – władz Wydziału oraz Koła Naukowego Strategii Gospodarczej, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia w niej udziału.

            Poniżej znajdują się wszystkie kluczowe informacje dotyczące konferencji oraz wymogi formalne prac i termin ich nadsyłania. Jako organizatorzy postaraliśmy się, by możliwe korzyści z udziału w konferencji były atrakcyjne również dla tych, którzy od nowego roku akademickiego nie będą już studiować na naszym Wydziale. Dla tych, którzy planują dalszą karierę naukową na WNE – korzyści te są bezsprzeczne.

            Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i uczestnictwa w II Konferencji Studentów WNE UW. Mamy nadzieję, że wydarzenie to, dzięki Waszemu zaangażowaniu, okaże się sukcesem i wejdzie na stałe do kalendarza naszego Wydziału.

Termin: 13 października 2017

Zgłoszenia: pierwsza tura: do 10 lipca, druga tura: do 25 września

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dla kogo

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób prowadzących badania w ramach seminariów licencjackich oraz magisterskich, a także przygotowujących projekty zaliczeniowe z przedmiotów realizowanych w toku studiów.

 

Cel

Celem Konferencji jest umożliwienie studentom prezentacji swoich prac dyplomowych oraz wyników prowadzonych przez nich badań przed pracownikami oraz innymi studentami WNE. To jedna z nielicznych szans na zapoznanie się z pracami innych studiujących razem na Wydziale. Dzięki własnemu udziałowi jako prelegent – możliwość poddania się obiektywnej ocenie szerszemu gronu osób  oraz porównania swoich dokonań z pracami innych.

 

Forma

Podział na bloki tematyczne, w ramach których odbędą się: prelekcje studentów, dyskusja z udziałem audytorium, wystąpienie lub debata z pracownikiem naukowym WNE lub zaproszonym z zewnątrz gościem, a także konkurs na najlepszą pracę (wyłonioną przez komitet naukowy).

 

Zgłoszenia

Dwietury rejestracji, pierwsza – przeznaczona głównie dla osób broniących się w sesji letniej do 10 lipca  (wypełnienie formularza z abstraktem), druga – dla broniących się we wrześniu do 25 września  (przesyłanie prac oraz prezentacji przez uczestników obydwu tur rejestracji). 

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza konferencyjnego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/92xStLhZ1ydiJ3d93.

 

W związku z tym, że po pierwszej turze rejestracji odbędzie się podział na bloki tematyczne, zachęcamy do jak najliczniejszych zgłoszeń w lipcu – nawet jeśli praca nie jest jeszcze dopracowana, wystarczy nam tematyka i krótki zarys, czego będzie ona dotyczyć. Jeśli problemem jest termin do 10 lipca, możliwe będzie wydłużenie go po uprzednim kontakcie mailowym.

 

Korzyści

- certyfikat poświadczający czynne uczestnictwo w konferencji i gadżety wydziałowe dla wszystkich uczestników

- publikacja najlepszych prac w czasopiśmie Ekonomia oraz magazynie To Zależy

- atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursów w ramach bloków tematycznych

- możliwość zaprezentowania się przed przyszłym pracodawcą (obecność przedstawicieli Rady Pracodawców oraz Komitetu Naukowego konferencji)

- możliwość wysłuchania innych studentów i czerpanie wiedzy z ich prac naukowych

- porównanie swojego wystąpienia na tle innych

- cenne doświadczenie na drodze naukowej kariery

 

Wskazówki dla autorów prac i wymogi formalne

Uwaga! Jest to wzorcowy spis, ale do udziału w konferencji nie jest konieczne spełnienie wszystkich kryteriów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

JĘZYK ARTYKUŁU: polski lub angielski

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU: od 22 do ok. 36 tys. znaków ze spacjami, od 10 do 20 stron (włączając w to streszczenia w języku polskim i angielskim, wykresy i tabele, bibliografię oraz przypisy).

SKŁADOWE ARTYKUŁU:

·         Streszczenie w języku polskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami

·         Streszczenie w języku angielskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami

·         Wprowadzenie (sformułowanie celu, hipotezy, stosowanych metod, układu zawartości tekstu)

·         Właściwa treść artykułu (z podziałem na sekcje główne i ewentualnie podsekcje 1 rzędu)

·          Podsumowanie (synteza, wnioski, ewentualnie kierunki dalszych badań)

·         Spis bibliograficzny WYMOGI TECHNICZNE:

·         Teksty przygotowane w dokumencie Microsoft Office Word (zgodność z wersją 2007 lub wyższą, rozszerzenia plików .doc lub .docx)

·         Format A4

·         Marginesy – symetryczne 2,5 cm

·         Czcionka tekstu głównego – Times New Roman 12 pkt.

·         Tekst wyjustowany (wyrównanie obustronne), bez wcięć akapitów

·         Interlinia (odstęp miedzy wierszami) – 1,5

·         Tabele i rysunki – z zachowaniem numeracji ciągłej w obrębie artykułu; wszystkie prezentacje graficzne (schematy, rysunki, wykresy i in.) zatytułowane jako „rysunek"

·         Przypisy – do wyboru: w nawiasie, przypis dolny

·         Przypisy objaśniające – dolne, czcionka Times New Roman 9 pkt.

·         Spis bibliograficzny - wg zasad WNE:

http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/download_file/1682/

Bibliografia powinna być zestawiona alfabetycznie i chronologicznie w przypadku kilku prac tego samego autora, czyli jako pierwsza powinna być wymieniona praca najstarsza, jako ostatnia – najnowsza. Na końcu pozycji bibliograficznej znajduje się kropka.

Free business joomla templates