Witamy na stronie
KOŁA NAUKOWEGO
STRATEGII GOSPODARCZEJ UW
Dlaczego my?
Jesteśmy prawdziwymi pasjonatami
Dlaczego my?
Stawiamy na nieustanny rozwój
Dlaczego my?
Gwarantujemy pełne zaangażowanie
Slider

 

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW

Jedno z najprężniej działających Kół Naukowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

40

Aktywnych członków

 

6

Projektów

 

18

Lat aktywnej działalności

 

 100%

Zadowolonych partnerów

 

Termin: 13 października 2017

Zgłoszenia: pierwsza tura: do 10 lipca, druga tura: do 25 września

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla kogo

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób prowadzących badania w ramach seminariów licencjackich oraz magisterskich, a także przygotowujących projekty zaliczeniowe z przedmiotów realizowanych w toku studiów.

 

Cel

Celem Konferencji jest umożliwienie studentom prezentacji swoich prac dyplomowych oraz wyników prowadzonych przez nich badań przed pracownikami oraz innymi studentami WNE. To jedna z nielicznych szans na zapoznanie się z pracami innych studiujących razem na Wydziale. Dzięki własnemu udziałowi jako prelegent – możliwość poddania się obiektywnej ocenie szerszemu gronu osób  oraz porównania swoich dokonań z pracami innych.

 

Forma

Podział na bloki tematyczne, w ramach których odbędą się: prelekcje studentów, dyskusja z udziałem audytorium, wystąpienie lub debata z pracownikiem naukowym WNE lub zaproszonym z zewnątrz gościem, a także konkurs na najlepszą pracę (wyłonioną przez komitet naukowy).

 

Zgłoszenia

Dwietury rejestracji, pierwsza – przeznaczona głównie dla osób broniących się w sesji letniej do 10 lipca  (wypełnienie formularza z abstraktem), druga – dla broniących się we wrześniu do 25 września  (przesyłanie prac oraz prezentacji przez uczestników obydwu tur rejestracji). 

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza konferencyjnego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/92xStLhZ1ydiJ3d93.

 

W związku z tym, że po pierwszej turze rejestracji odbędzie się podział na bloki tematyczne, zachęcamy do jak najliczniejszych zgłoszeń w lipcu – nawet jeśli praca nie jest jeszcze dopracowana, wystarczy nam tematyka i krótki zarys, czego będzie ona dotyczyć. Jeśli problemem jest termin do 10 lipca, możliwe będzie wydłużenie go po uprzednim kontakcie mailowym.

 

Korzyści

- certyfikat poświadczający czynne uczestnictwo w konferencji i gadżety wydziałowe dla wszystkich uczestników

- publikacja najlepszych prac w czasopiśmie Ekonomia oraz magazynie To Zależy

- atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursów w ramach bloków tematycznych

- możliwość zaprezentowania się przed przyszłym pracodawcą (obecność przedstawicieli Rady Pracodawców oraz Komitetu Naukowego konferencji)

- możliwość wysłuchania innych studentów i czerpanie wiedzy z ich prac naukowych

- porównanie swojego wystąpienia na tle innych

- cenne doświadczenie na drodze naukowej kariery

 

Wskazówki dla autorów prac i wymogi formalne

Uwaga! Jest to wzorcowy spis, ale do udziału w konferencji nie jest konieczne spełnienie wszystkich kryteriów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

JĘZYK ARTYKUŁU: polski lub angielski

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU: od 22 do ok. 36 tys. znaków ze spacjami, od 10 do 20 stron (włączając w to streszczenia w języku polskim i angielskim, wykresy i tabele, bibliografię oraz przypisy).

SKŁADOWE ARTYKUŁU:

·         Streszczenie w języku polskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami

·         Streszczenie w języku angielskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami

·         Wprowadzenie (sformułowanie celu, hipotezy, stosowanych metod, układu zawartości tekstu)

·         Właściwa treść artykułu (z podziałem na sekcje główne i ewentualnie podsekcje 1 rzędu)

·         Podsumowanie (synteza, wnioski, ewentualnie kierunki dalszych badań)

·         Spis bibliograficzny WYMOGI TECHNICZNE:

·        Teksty przygotowane w dokumencie Microsoft Office Word (zgodność z wersją 2007 lub wyższą, rozszerzenia plików      .doc lub .docx)

·         Format A4

·         Marginesy – symetryczne 2,5 cm

·         Czcionka tekstu głównego – Times New Roman 12 pkt.

·         Tekst wyjustowany (wyrównanie obustronne), bez wcięć akapitów

·         Interlinia (odstęp miedzy wierszami) – 1,5

·        Tabele i rysunki – z zachowaniem numeracji ciągłej w obrębie artykułu; wszystkie prezentacje graficzne (schematy,          rysunki, wykresy i in.) zatytułowane jako „rysunek"

·          Przypisy – do wyboru: w nawiasie, przypis dolny

·          Przypisy objaśniające – dolne, czcionka Times New Roman 9 pkt.

·          Spis bibliograficzny - wg zasad WNE: http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/download_file/1682/

Bibliografia powinna być zestawiona alfabetycznie i chronologicznie w przypadku kilku prac tego samego autora, czyli jako pierwsza powinna być wymieniona praca najstarsza, jako ostatnia – najnowsza. Na końcu pozycji bibliograficznej znajduje się kropka.

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.