II Konferencja Studentów WNE UW

 Konferencja17WNE banner www

Drodzy Studenci,

13 października 2017 roku odbędzie się II Konferencja Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Jest to kontynuacja pierwszej edycji tego przedsięwzięcia, która odbyła w czerwcu ubiegłego roku. W imieniu organizatorów – władz Wydziału oraz Koła Naukowego Strategii Gospodarczej, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia w niej udziału.

Poniżej znajdują się wszystkie kluczowe informacje dotyczące konferencji oraz wymogi formalne prac i termin ich nadsyłania. Jako organizatorzy postaraliśmy się, by możliwe korzyści z udziału w konferencji były atrakcyjne również dla tych, którzy od nowego roku akademickiego nie będą już studiować na naszym Wydziale. Dla tych, którzy planują dalszą karierę naukową na WNE – korzyści te są bezsprzeczne.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i uczestnictwa w II Konferencji Studentów WNE UW. Mamy nadzieję, że wydarzenie to, dzięki Waszemu zaangażowaniu, okaże się sukcesem i wejdzie na stałe do kalendarza naszego Wydziału.

Termin: 13 października 2017

Zgłoszenia: pierwsza tura: do 10 lipca, druga tura: do 25 września

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dla kogo

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób prowadzących badania w ramach seminariów licencjackich oraz magisterskich, a także przygotowujących projekty zaliczeniowe z przedmiotów realizowanych w toku studiów.

 

Cel

Celem Konferencji jest umożliwienie studentom prezentacji swoich prac dyplomowych oraz wyników prowadzonych przez nich badań przed pracownikami oraz innymi studentami WNE. To jedna z nielicznych szans na zapoznanie się z pracami innych studiujących razem na Wydziale. Dzięki własnemu udziałowi jako prelegent – możliwość poddania się obiektywnej ocenie szerszemu gronu osób  oraz porównania swoich dokonań z pracami innych.

 

Forma

Podział na bloki tematyczne, w ramach których odbędą się: prelekcje studentów, dyskusja z udziałem audytorium, wystąpienie lub debata z pracownikiem naukowym WNE lub zaproszonym z zewnątrz gościem, a także konkurs na najlepszą pracę (wyłonioną przez komitet naukowy).

 

Zgłoszenia

Dwietury rejestracji, pierwsza – przeznaczona głównie dla osób broniących się w sesji letniej do 10 lipca  (wypełnienie formularza z abstraktem), druga – dla broniących się we wrześniu do 25 września  (przesyłanie prac oraz prezentacji przez uczestników obydwu tur rejestracji). 

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza konferencyjnego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/92xStLhZ1ydiJ3d93.

 

W związku z tym, że po pierwszej turze rejestracji odbędzie się podział na bloki tematyczne, zachęcamy do jak najliczniejszych zgłoszeń w lipcu – nawet jeśli praca nie jest jeszcze dopracowana, wystarczy nam tematyka i krótki zarys, czego będzie ona dotyczyć. Jeśli problemem jest termin do 10 lipca, możliwe będzie wydłużenie go po uprzednim kontakcie mailowym.

 

Korzyści

- certyfikat poświadczający czynne uczestnictwo w konferencji i gadżety wydziałowe dla wszystkich uczestników

- publikacja najlepszych prac w czasopiśmie Ekonomia oraz magazynie To Zależy

- atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursów w ramach bloków tematycznych

- możliwość zaprezentowania się przed przyszłym pracodawcą (obecność przedstawicieli Rady Pracodawców oraz Komitetu Naukowego konferencji)

- możliwość wysłuchania innych studentów i czerpanie wiedzy z ich prac naukowych

- porównanie swojego wystąpienia na tle innych

- cenne doświadczenie na drodze naukowej kariery

 

Wskazówki dla autorów prac i wymogi formalne

Uwaga! Jest to wzorcowy spis, ale do udziału w konferencji nie jest konieczne spełnienie wszystkich kryteriów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

JĘZYK ARTYKUŁU: polski lub angielski

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU: od 22 do ok. 36 tys. znaków ze spacjami, od 10 do 20 stron (włączając w to streszczenia w języku polskim i angielskim, wykresy i tabele, bibliografię oraz przypisy).

SKŁADOWE ARTYKUŁU:

·         Streszczenie w języku polskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami

·         Streszczenie w języku angielskim – od 500 do 1500 znaków ze spacjami

·         Wprowadzenie (sformułowanie celu, hipotezy, stosowanych metod, układu zawartości tekstu)

·         Właściwa treść artykułu (z podziałem na sekcje główne i ewentualnie podsekcje 1 rzędu)

·         Podsumowanie (synteza, wnioski, ewentualnie kierunki dalszych badań)

·         Spis bibliograficzny WYMOGI TECHNICZNE:

·        Teksty przygotowane w dokumencie Microsoft Office Word (zgodność z wersją 2007 lub wyższą, rozszerzenia plików      .doc lub .docx)

·         Format A4

·         Marginesy – symetryczne 2,5 cm

·         Czcionka tekstu głównego – Times New Roman 12 pkt.

·         Tekst wyjustowany (wyrównanie obustronne), bez wcięć akapitów

·         Interlinia (odstęp miedzy wierszami) – 1,5

·        Tabele i rysunki – z zachowaniem numeracji ciągłej w obrębie artykułu; wszystkie prezentacje graficzne (schematy,          rysunki, wykresy i in.) zatytułowane jako „rysunek"

·          Przypisy – do wyboru: w nawiasie, przypis dolny

·          Przypisy objaśniające – dolne, czcionka Times New Roman 9 pkt.

·          Spis bibliograficzny - wg zasad WNE: http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/download_file/1682/

Bibliografia powinna być zestawiona alfabetycznie i chronologicznie w przypadku kilku prac tego samego autora, czyli jako pierwsza powinna być wymieniona praca najstarsza, jako ostatnia – najnowsza. Na końcu pozycji bibliograficznej znajduje się kropka.

Copyright @ 2018 KNSG UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.